Hangi Yaklaşımları Kullanıyoruz?

Koçluk

Koçluk doğru sorular sorarak ve tarafsızca dinleyerek kişinin kendi hedefini net olarak belirlemesini ve bu hedefe ulaşma yolunda kendisini geliştirmesini sağlayan yargısız ve güven dolu ortamının yaratılmasıdır. Bu anlamda koçluk yöntemleri ve araçlarından daha önemlisi koçun akıl verme ve eğitmenlik yapmayı bırakabilmiş olmasıdır. Bir koçun temel işlevi farkındalık, sorumluluk, hedefe inanç ve özgüven oluşturmaktır. Koçluk sistemi kişisel gelişim ve hedeflere ulaşmadaki hızlandırıcı, kolaylaştırıcı ve harekete geçirici etkisiyle başarıya giden en kestirme yolu keşfetmenizi sağlamaktadır.

Duygusal Zeka

İşimizi yapmaya yetecek entelektüel yeti ve teknik bilgiye çoğu zaman zaten sahibiz. Yüksek performansı ve başarıyı yakalamak için bu bilişsel yeterliliklerle birlikte "kendimizi nasıl idare ettiğimiz, insanlarla nasıl anlaştığımız ve ekip içinde nasıl çalıştığımız" ile ilgili becerilerimizin seviyesi ana belirleyici faktörlerdir. Duygusal yeterlilikler olarak adlandırdığımız özbilinç, özdenetim, motivasyon, sosyal bilinç ve ilişki yönetiminden oluşan duygusal zekanın geliştirilmesi iş dünyasının en büyük ihtiyacı olarak gözükmektedir, çünkü iş yaşamında en fazla değer verilen analitik zekanın etkin kullanımının temel şartı duygu durumunun yönetimidir. Daha etkin IQ için daha yüksek EQ gereklidir. İyi haber ise duygusal zeka yetkinliğinin zamana yayılmış bir süreç ve doğru bir rehber eşliğinde geliştirilebilir olmasıdır.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Kısa süreli, şimdiki zaman odaklı olan ve mevcut sorunları çözmek ya da hedefe ulaşmadaki iç engelleri ortadan kaldırmak için işlevsiz düşünce ve davranışları değiştirilmeye odaklı yöntemlerdir. Kökeni Stoacılara kadar dayanan kendini kontrol etme ve yönetme sanatının psikolojideki karşılığıdır. İşlevsiz düşünce ve davranışlarımızın arkasında ise sahip olduğumuz inanç sistemimiz ve ruh halimiz vardır. Yeni ve güçlü bir inanç sistemine geçiş için etkili ve kendini kanıtlamış bir yaklaşımdır.

Pozitif Psikoloji

Pozitif psikoloji genel anlamda sağlıklı ve başarılı insanlara odaklanmış psikolojik araştırmaları içeren bilimsel ve akademik alandır. Klasik psikolojinin "insanda ne yanlış" bakış açısının tersine "insanda ne doğru" bakış açısına yönelmiştir. Mevcut durumda amaçlarına ulaşmada başarı sağlamış, değer ve erdemleri olan, belirli konularda ustalaşmış ve mutlu insanların özellik ve davranışlarını inceler. Bu incelemenin çıktıları da yaşamlarına daha fazla refah getirmek isteyen insanlara yol göstermede rehber ilkeler olarak kullanılır. İsminden de anlaşılacağı üzere sorunlar yerine daha iyiye odaklıdır.

İnsan Odaklı Yaklaşım

Bireylerin içinde kendilerini anlamaları, benlik kavramlarını, temel tutumlarını, inançlarını ve davranışlarını değiştirebilmeleri için muazzam kaynaklar mevcuttur. Bu kaynakların ortaya çıkabilmesi için doğru duygusal atmosferin (örneğin samimiyet, koşulsuz olumlu bakış, yargısız sorular ve derin dinleme gibi) sağlanması gereklidir. İnsan potansiyelinin yaşamda en üst düzeyde gerçekleştirilmesini amaçlayan bu yaklaşım, konuya odaklı metod ve teknikler yerine insanın tam ve bütün olduğu gerçeğine odaklanan yöntemler sunmaktadır.

Felsefe

Eğer iki bin yıl önceye Atina Okuluna gidebilseydik, bugün kişisel gelişim altında konuştuğumuz konuların o çağın en büyük filozofları tarafından tartışıldığını ve yaşama sanatının temellerinin atıldığına şahit olurduk. Sokrates'in sorular sorarak yaşamı sorgulaması, Epiktetos'un kendi inanç ve tepkilerimizi kontrol ederek özgürlüğü araması, Epikuros'un sofralarda ânı ve hazzı yakalaması, Aristo'nun gelişim yolculuğu ile insanın bugünkü zihinsel gelişim altyapısı oluşmuştur. Her işin bir felsefesi var ve biz bunun için felsefenin kendisine de baktık.

Profesyonel Yönetim

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük şirketlerindeki on beş yıldan fazla yöneticilik deneyiminden gelen profesyonelliği ve şirketlerin dinamikleri hakkındaki bilgi birikimini etkili, kalıcı ve eyleme geçiren programları geliştirmek için kullanıyoruz.

İletişime Geçin

Bize Yazın:            info@eecc-turkiye.com

  • LinkedIn Bağlantısı
  • Instagram Bağlantısı

Bizi Takip Edin: