İşyeri Koçluğu


Yurt dışında birçok organizasyon, araştırmacı ve danışman koçluğu "kritik liderlik ve yönetim yetkinliği geliştirme yöntemi" olarak kabul etmektedir. Koçluğun şirketlerin değişim sürecinde çalışan etkinliğini ve örgütsel esnekliği artırmasının fark edilmesiyle koçluk uygulamaları şirketler içinde süreklilik kazanmakta ve daimi bir iş yeri donanımı haline gelmektedir. Buna ek olarak, çalışanlar da kendi gelişimleri için giderek daha fazla koçluk talebinde bulunmaya başlamışlardır. Bu kapsamda yurt dışındaki birçok şirkette "İşyeri Koçluğu" kavramı gelişmeye başlamıştır.


Ülkemizde şirketlerin yeni yeni önemini fark ettikleri İşyeri Koçluğunun amaçları genel olarak aşağıdaki gibidir:


  • Şirket içinde motivasyonu, işbirliğini ve iletişimi arttıracak bir ortam yaratacak şekilde yöneticileri geliştirmek

  • Tüm çalışanları "kendinin en iyi haline" ulaşabilmesi için geliştirmeye ve becerilerine katkıda bulunmaya odaklayan bir farkındalık ve rehberlik süreci sağlamak

  • Farklılıkları ortaya çıkarmak ve düşünce ile davranışta yeni bakış açılarını teşvik etmek için ego-SUZ bir ortam sağlamak.


İşyeri Koçluğu kavramının ülkemizde öneminin henüz tam fark edilememiş olmasının en önemli sebepleri çok az sayıda deneyimli koçun olması ve koçluk sektörünün gelişme aşamasının başında bulunmasıdır. Bu anlamda koçluğun faydaları ve hızlandırıcı etkileri tam olarak anlatılamamakta ve şirketlerde koçluk hakkında güven tam oluşamamaktadır. Buna rağmen, özellikle yurt dışı bağlantılı şirketler koçluk hizmetlerinin getirdiği faydalardan yararlanmaya da çoktan başlamış durumdalar.


Koçluk belirli yönetim becerileri ve yetkinlikleri üzerine kurulu olmasına rağmen, yönetim becerilerinin yeniden paketlenmiş hali değildir. Koçluk performans ve yaratıcılığın önündeki engelleri ortadan kaldırarak çalışanların gelişimleri, performans artışları ve başarıya ulaşmaları ile ilgilenir. Diğer yandan yönetim ise gerçekte gözetim, kontrol, değerlendirme ve hedeflere ulaşmayla ilgilenir.


Koçlukta da bazı benzer iletişim süreçleri kullanmasına rağmen, İşyeri Koçluğu terapi ya da danışmanlık değildir. Terapi geçmişin çözümlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgilenirken, Koçluk ise yaratıcılık, performans ve eylem ile ilgilidir.


Her ne kadar Koçlar deneyimlerini kullanıp durumları teşhis etseler ve zaman zaman fikir ya da tavsiye verseler de, koçluk danışmanlık ya da mentörlük değildir. Koçluk, kişinin kendi en iyi pratiklerini, bağlantılarını ve kaynaklarını yaratmaları ve geliştirmelerini sağlamak için herkesin kendi bilgi ve tecrübesini kullanarak hedefe gitmelerini sağlamaktır.


Son olarak, koçluk eğitim de değildir. Koçlar bazen sınırlı bilgi verseler de, aslen koçluk çalışanların bilgiyi kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirerek sağlamalarını başarır.


İşyeri koçluğu organizasyonlar değişim geçirirken çalışanlarının maksimum etkiyi göstermeleri için beceri, bilgi ve kimlik olarak kendilerini sürekli yenileme sürecinin yönetilmesi olarak işlev görmektedir. Koçluk şirketler kendi hedeflerine giderken kurumsal vizyon doğrultusunda çalışanların kendi kendine öğrenme ve kendini geliştirme için sorumluluğu üstlerine almalarını hedeflemekte ve sağlamaktadır.


Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Bağlantısı

İletişime Geçin

Bize Yazın:            info@eecc-turkiye.com

  • LinkedIn Bağlantısı
  • Instagram Bağlantısı

Bizi Takip Edin: