Koçluk

Yaşamda ve işte  hedefimize ulaşmamızı engelleyen ve performansımızı düşüren durumlar yönümüzü net olarak belirlememiş olmamızdan, korkularımız olan iç engellerimizden, kendi hakkımızdaki sınırlayıcı inançlarımızdan ve yaratıcı iç gücümüzü ortaya çıkaracak ruh haline (duygu durumuna) sahip olamamaktan kaynaklanıyor.

Hedeflerimiz ve kendimiz hakkında daha özgür, esnek, yaratıcı ve cesur  düşünme ve hissetme yöntemleri üzerinde çalışmaya odaklandığımız koçluk hizmetlerimiz ile ilgili yaklaşımlarımız aşağıda özetlenmiştir.

Bireysel Koçluk

"Bireysel Koçluk" hizmetimiz ile hayatınızdaki tıkanıklık yaşadığınız ve olumsuz olan durumları çözmek ya da daha iyi yaşam koşullarına gitme hedefini gerçekleştirmek için kendi dönüşüm sürecinizi başlatabilirsiniz. Bu süreç sizin öncelikle dışınızda sorun, engel ve sınırlarınız olarak gördüğünüz her şeyin asıl yaratıcısı olan inançlarınız, değerleriniz, duygularınız ve içsel kimliğiniz ile ilgili farkındalığa ulaşmanızı sağlar. Kendinizi nasıl sabote ettiğinizi görürsünüz. Bu farkındalık yeni bir zihinsel yapıya geçmenin önünü açar. Bilinç seviyesinde bir yükselme ile birlikte değişim başlar. Sanki ayaklarınızdaki prangalar çözülmüş gibi hissedersiniz. Bu değişimi sürdürmeniz sizi kendi yaşam kalitenizi yükselten ve koruyan yeni bir kişiye dönüştürür.

Bu dönüşümün sonunda yaşamınızın iplerini elinize almak, karar vermek ve kendiniz için önemli olanı hayata geçirmek için hareket kabiliyetinize kavuşursunuz. Öğrenme ve gelişme yetinizin önündeki engeller ortadan kalkar. İlginizi ve dikkatinizi istediğiniz yere odaklayabilmeye başlarsınız. Kendinizin ne kadar değerli olduğunu tekrar hissetmenin hazzına erişirsiniz.

 • Yaşamınızı olumsuz etkileyen bir engeli ya da problemi aşmanız;

 • Yaşamınızı daha anlamlı ve tatminkâr kılmak yolunda kendinizi keşfetmeniz;

 • Gerçekleştirmeyi başaramadığınız ya da sürekli ertelediğiniz hayalinize doğru harekete geçmeniz;

 • Kendinizde geliştirmek istediğiniz becerilere ulaşabilmeniz;

 • Çevreyle olan ilişkilerinizde başarılı ve etkili olmanız

 

gibi alanlarda daha yüksek bir performans ve etkili sonuçlara ulaşabilmeniz için bireysel koçluk hizmeti sunuyoruz.

Profesyoneller için Koçluk

İster yönetici olun ister yöneticilik yolunda ilerleyen bir aday, iş dünyası her zaman performans ile yani başarmak ya da başaramamak ile ilgili olmuştur. İş dünyasında sürekli başarıyı yakalamış kişilerin ortak özelliği ise her zaman geçerli güçlü benlik algıları ve net amaçlarının olmasıdır. Bu bir tatmin olamama durumundan çok ya her zaman bir önceki günden daha iyi olma ya da kendinden daha büyük bir amaca hizmet etme tutkusudur.

Her ne olursa olsun, iş yaşamındaki performansımız, başarımız, gelişimimiz ve mutluğumuz zihinsel modellerimize ve haritalarımıza bağlıdır. Eğer doğru zihinsel yapıyı oluşturabilirsek kendi potansiyelimizi en etkin şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Bir çoğumuzda "işimizde daha fazlasını yapabileceğimize dair bir inanç" her zaman vardır. İşte bu bizim dışa yansımamış potansiyelimizdir. Bu potansiyelin içimizde hapsolmasında çoğu zaman dış etmenlerin büyük rolü olduğunu düşünürüz. Bizi durdurduğuna inandığımız dış etmenlerin asıl kaynakları ise "başarısızlık korkusu, öz-yetersizlik, kendinden şüphe etme ve hedef koyamama" gibi kendi iç engellerimiz ve sınırlarımızdır.

"Profesyoneller için Koçluk" ile bu iç engellerin aşılması ve potansiyelinizin performansa dönüşmesini amaçlıyoruz. Bu süreç tüm koçluk çalışmalarında olduğu gibi hedef belirlemekle başlayıp sizin zihinsel dönüşümünüzle bitiyor. Bu dönüşüm sadece kendi potansiyelinizi açığa çıkarmakla kalmayıp çevrenizdeki herkesin de potansiyellerini kullanmalarına yol açan bir etki sağlıyor.

 • Kariyerinizi gözden geçirmeyi planlıyorsanız;

 • İşinizde performansınızı arttırmayı hedefliyorsanız;

 • Yönetici olarak kendinizin ve ekibinizin performansını arttırmaya ihtiyaç duyuyorsanız;

 • İşinizi kendi kişisel gelişim atölyeniz yapmak istiyorsanız

iş dünyasındaki başarınızı ve performansınızı katlayacak sonuçlara erişebilmeniz için siz profesyonellere koçluk hizmeti sunuyoruz.

Grup Koçluğu

Yaşamda hedefimize bazen tek başımıza ilerlemek yerine yanımızda aynı hedefe odaklanmış birileriyle ulaşmak isteyebiliriz. Destek alıp verebileceğimiz, pozitif rekabete girebileceğimiz ve birbirimizi motive edebileceğimiz bir grup içinde hem daha verimli hem de daha dayanıklı oluruz. 2-8 kişiden oluşan bir grup ile koçluk alırken koçluk konusunun genel ve ortak bir içerik olma zorunluğu varken diğer yandan ücretlendirme ve yaratılan sinerji açısından ise önemli bir avantaj sağlar.

Takımlardan (ya da ekiplerden) farklı olarak grup üyelerinin hedefleri bireyseldir ve kendilerine karşı sorumludurlar; örneğin sınava hazırlanan öğrenciler, kariyerleri için kendilerini geliştiren genç profesyoneller ya da girişimcilik için harekete geçme aşamasındaki kişiler  böyle gruplar oluşturarak  koçluk alabilirler.

Diğer yandan bir şirkette  özellikle aynı işlevi  yerine getiren ancak bireysel sorumluluğu olan çalışanlar için grup koçluğu uygun bir seçenektir. Örneğin satış, denetim ya da müşteri ilişkileri çalışanları bu koçluk türünden çok fayda sağlar.

"Grup Koçluğu" eğer bir çok kişi ile ortak bir gelişim hedefiniz varsa, size hızlandırıcı, kolaylaştırıcı ve motive edici bir ortam sunar. Pozitif bir rekabet yaratarak herkesin daha iyi bir gelişim performansı göstermesini sağlar. Diğer kişilerin bakış açılarından ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı yaratır. Genel süreç ise hem bireysel hem de ekip koçluğunun uygun bir karışımıdır.

Eğer kendinizi aynı hedeflere yönelmiş kişilerle birlikte daha rahat geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız ya da bir gelişim grubu oluşturup etkinliğinizi arttırma amacındaysanız, grup koçluğu hizmetimiz size gereken ortamı elde etmenizde yardımcı  olacaktır.

Takım Koçluğu

İş yaşamında ya da başka bir yerde takım (ya da ekip) olmak ve birlikte hareket etmek yüksek performans için hem büyük fırsatlar hem de riskler içermektedir. Bir takım doğru şekilde oluşturulur ve yönetilirse kendisini meydana getiren bireylerin toplamından daha büyük bir sonuç üretir. Aksi durumda ise takım bir kara delik gibi enerjiyi içine çeken bir yapıya bürünebilir.

Günümüzde herkesin aynı yerde olma imkânı olmasa bile, takım oluşturarak çalışmak ve birlikte hareket etmek kaçınılmaz bir gerçektir. Her alanda büyük hedeflere ulaşabilmek için birlikte hareket edebilmenin önemi "hızlı gitmek için tek başına, uzaklara gitmek için hep birlikte" sözünde çok güzel özetlenmiştir. Bu yüzden takım olmak ve takım olarak kalabilmek kalıcı başarılar ve sürekli performans için bir gerekliliktir.

Takım Koçluğu etkili takımların oluşturulması ya da mevcut takımların yüksek performans göstermeleri için gereken ortamı oluşturmayı hedefler:

 • Takım için ortak bir amaç, çalışma stratejisi ve performans hedefleri belirleme

 • Ekip üyelerinin rollerini ve sorumluluklarını benimsemeleri için  aidiyet duygusu oluşturma

 • Takım anayasası geliştirme

 • Takım içi iletişim kuralları ve yöntemleri gibi.

 

Ayrıca takım lideri hem işin yapılmasına hem de ekip üyelerinin gelişimlerine odaklanabilmesi için ayrıca desteklenir. En önemlisi ise tüm bireyleri kapsayan bir ekip üst kimliği oluşturulur.

Ekipler için yaptığımız çalışmalarda bireylerin gelişimi ekip hedeflerine hizmet edecek şekilde planlanır. Ekip performansını düşürebilecek ya da arttırabilecek bireylere ayrıca koçluk yapılır. Ekip lideri de ekibin performansını sürdürebilmesi için "yönetici olarak koçluk" yetkinliklerine sahip olması konusunda geliştirilir.

Özellikle proje grupları ve şirket departmanlarının içindeki alt ekipler için çok uygun olan takım koçluğu şirket hedeflerinize uygun programlar olarak da tasarlanmaktadır.

İşyeri Koçluğu

Dijital ekonomiye geçmiş iş dünyasında yönetim anlayışının dönüşümü firmaların büyümesi ve rekabet gücünü arttırması açısından ihtiyaçtan çok zorunluluk haline geldi. Mevcut strateji ve çalışma yöntemleri ile uzun vadeli sürdürülebilir başarı sağlamak artık mümkün değil. Bu yönetimsel dönüşüm için yanıtlanması gereken soru “ne zaman başlamalıyız” değil, “nereden ve nasıl başlayacağız” sorusudur artık.

Şirketlerde sadece mevcut ürün ve süreçleri iyileştirmenin ya da değiştirmenin ötesinde tüm şirket çalışanlarını kapsayan değişime uyumlu şirkete geçiş için yönetimsel bir dönüşüm gerekiyor. Duygusal bilinç, inisiyatif kullanabilme, çeşitlilikten faydalanma, başkalarını anlama, güçlü iletişim ve değişim katalizörlüğü gibi insan odaklı faktörler bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

İşyeri (ya da şirket) koçluğu ile şirketlerin yönetim alanında ihtiyaç duyduğu bu dönüşüm için gereken ortamı ve süreci sağlayarak destek oluyoruz.

Proje Koçluğu

Şu anda ülkemizde henüz uygulamasını fazla duymadığımız ancak önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacağına inandığımız proje koçluğu özelleştirilmiş bir takım koçluğu uygulamasıdır. Farklı iş fonksiyonlarından gelen proje ekibinin ortak bir işbirliği ve iletişim ortamı sağlaması, motivasyonunu sürdürmesi, sorumluluk alması ve çatışmaları yönetebilmesi gibi kritik alanlarda koçluk sistemi devreye girerek hızlandırıcı, kolaylaştırıcı ve geliştirici bir rol oynamaktadır.

Proje liderini destekleyerek daha etkin bir liderlik göstermesi sağlamak ve tarafsız bir dış göz olarak ekibin ahenkli bir çalışma ortamını oluşturmasına katkıda bulunmak temel hedeflerdir. Proje ekiplerinin tanışma, alışma, çatışma ve çalışma aşamalarının en iyi şekilde yönetilmesine odaklı koçluk uygulamamızdır.

Konuya özel koçluk programlarımız yakında hizmetinizde olacak.

İletişime Geçin

Bize Yazın:            info@eecc-turkiye.com

 • LinkedIn Bağlantısı
 • Instagram Bağlantısı

Bizi Takip Edin: